Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монголын орчин үеийн уран зохиолын түүхэн товчоо

Зохиогч:  П. Яньдий

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Эмхэтгэж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013/09/18

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:П. Яньдий