Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
БАГАЧУУДЫН БИЕ БЯЛДРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ОНОЛ АРГА ЗҮЙ

Зохиогч:  Т.Эрдэнэчимэг

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар:

Хэвлүүлсэн газар:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/05/12

Хуудасний тоо:

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:Т.Эрдэнэчимэг