Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Даун Роджер. Филипини Улс. “Багшийн үнэлгээний чадамж: Сайн сургахуй болон сурахуйн суурийг тавих явдал” (Forum. 2014. #3) Орчуулсан ГХТ-ийн ах/б Д.Өлзийжаргал

Зохиогч:  Д.Өлзийжаргал

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Энэхүү орчуулгын бүтээлийг АНУ-ын англи хэлний багш нарт зориулсан "Forum" сэтгүүлийн 2014 оны №3-аас орчуулан оруулав.
Даун Роджер. Филипини Улс. “Багшийн үнэлгээний чадамж: Сайн сургахуй болон сурахуйн суурийг тавих явдал” (Forum. 2014. #3)

Багш үнэлгээний чадамжтай байж суралцагчдыгаа сайн сургаж өөрөө ч мэргэжил дээрээ өсөх боломжтой гэдгийг харуулсан өгүүлэл билээ.