Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Үндэсний боловсролын нөхцөл байдал, тэргүүлэх чиглэл, стратеги

Зохиогч:  Н.Амар-Амгалан

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Аливаа улс орон боловсролын бодлого, хүлээх үүрэг, хариуцлагыг үндсэн хуулиндаа заан тусгасан байдаг. Жишээлбэл, ихэнх улс орон үндсэн хуулиндаа хүүхэд бүр сурч боловсрох эрхтэй гэж заасан байдаг. Тухайн улс орны боловсролын хэв маяг, түвшингээс шалтгаалан засгийн газрын үүрэг оролцоо нь янз бүр байна. Зарим оронд засгийн газар нь боловсролыг хэрэгжүүлэгч субьект байдаг бол харин зарим оронд боловсролыг хэрэгжүүлэгч төдийгүй чанарын баталгаанд нь хариуцлага хүлээдэг.

Хэвлүүлсэн газар: Тэнхмийн орчуулгын их семинар №5

Хэвлүүлсэн огноо: 2017/01/20

Хуудасний тоо: 4

Түлхүүр үг: #боловсролын бодлогын анализ #үндэсний боловсролын нөхцөл байдал

Хавсаргасан файл:


Бүтээл нэмсэн:Н.Амар-Амгалан