Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Суралцахуй хийгээд сургахуйн онол, загварчлал

Зохиогч:  Р.Намжилдагва

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Тус сурах бичигт суралцахуй болон сургахуйн үйлийн талаарх эрдэмтэн, судлаачдын онол, үзэл санаа, орчин үеийн сургалтын шинэлэг арга зүй болон сургалтын загварчлалуудыг тодорхой харуулж, тайлбар шигтгээ хийсэн. Ялангуяа сургалтын менежментийн онол, арга зүй талаас хөндөж тавьсан болно.

Хэвлүүлсэн газар: Бит пресс хэвлэлийн газар

Хэвлүүлсэн огноо: 2015/01/01

Хуудасний тоо: 365

Түлхүүр үг: #багшлахуй #суралцахуй #сургалтын шинэлэг арга #орчин үеийн сургалтын хэв маяг #сургалтыг менежментийн үүднээс зохион байгуулах боломж


Бүтээл нэмсэн:Р.Намжилдагва