Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
баривч урлахуй

Зохиогч:  А. Нэргүй

Хамтран зохиогч: [Ч.Батцэцэг:A.TE09]

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: баривчны талаарх товч мэдээлэл, баривч урлахад шаардагдах бүхий л цогц үйл ажиллагааг дэлгэрэнгүй оруулсан гарын авлага.

Хэвлүүлсэн газар: Бит Пресс

Хэвлүүлсэн огноо: 2016/12/26

Хуудасний тоо: 40

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:А. Нэргүй