Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага боловсролын байгалийн ухааны үндэс

Зохиогч:  Ш.Дауренбек

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар:

Энэхүү сурах бичгийг багш бэлтгэх их, дээд сургуулийн оюутан, багаангийн багш нарт зориулав. Сурах бичиг нь “Байгалийн ухаан ба бага боловсрол”, “Одот ертөнц”, “Манай дэлхий”, “Байгаль дахь бодисын бүтэц, шинж чанар”, “Байгалийн үзэгдлүүд”, “Хавсралт” гэсэн бүтэцтэй. Тэрчлэн монголын байгалийн ухааны бага боловсрол, бидний хүрээлэн буй амьд ба амьгүй байгаль, орчныг хоорондын уялдаа холбоонд нь авч үзсэн тул бага насны хүүхдэд байгалийн талаар нэгдмэл ойлголт, төсөөлөл төлөвшүүлэх, өөртөө болон нийгэмд тустай мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшихэд нь туслах
ач холбогдолтой юм.

Хэвлүүлсэн газар: АДМОН

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо: 160

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Ш.Дауренбек