Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Байгалийн ухаанд сургах зүй

Зохиогч:  Ш.Дауренбек

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Байгалийн тухай шинжлэх ухааны үндсийг суралцагчдад сургах, сурган хүмүүжүүлэх процессын зүй тогтолыг судалдаг байгалийн ухаанд сургахзүйн судлагдахууны зорилго нь байгалийн шинжлэх ухааны баримт, зүй тогтолын тухай энгийн ойлголтуудыг суралцагчдад мэдээлж, судалгааны анхан шатны дадал төлөвшүүлэхэд орших ажээ. Энэ нь сурган хүмүүжүүлэхзүйн ерөнхий ба өвөрмөц зарчмууд байгалийн ухаанд сургахзүйн шинж чанараар тодорхойлогдоно. Энэхүү бүтээлд байгалийн ухаанд сургахзүйн үндсийг төдийгүй сэтгэц-сургахзүйн үндсийг тодорхой хэмжээгээр оруулав. 

Хэвлүүлсэн газар: Соёмбо принтинг

Хэвлүүлсэн огноо:

Хуудасний тоо: 93

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Ш.Дауренбек