Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Особенности флоры и растительности заповедника Тосон Хулстай: анализ разнообразия и сохранения генофонда (Восточная Монголия)

Зохиогч:  Т.Баянмөнх

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Боловсруулсан

Бүтээлийн товч тайлбар: Тосон Хулстай БНГ-ын ургамалжилтын талаар судалгаа хийв.

Хэвлүүлсэн газар: БГУ

Хэвлүүлсэн огноо: 2015/05/11

Хуудасний тоо: 79

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Т.Баянмөнх