Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Дизайн технологи IX

Зохиогч:  Р. Гоцбаяр

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: ЕБС-ийн 9-р ангид судлах

Хэвлүүлсэн газар: " Сэлэнгэпресс" ХХК

Хэвлүүлсэн огноо: 2016/01/07

Хуудасний тоо: 98

Түлхүүр үг:


Бүтээл нэмсэн:Р. Гоцбаяр