Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Орчуулгын хэл зүй

Зохиогч:  С.Эрдэнэмаам

Хамтран зохиогч:

Үйл явц: Бичиж хэвлүүлсэн

Бүтээлийн товч тайлбар: Орос хэлний багш мэргэжлийн ангид орос хэлний хэл зүй хичээлийг 1-р ангид үзээд хаадаг, төгсөх ангидаа ороход оюутнууд хэл зүйн дүрмүүдийг нэлээд мартсан байдаг нь олон жилийн ажиглалтаас харагдсан тул орчуулгаар дамжуулан түүнийг давтан сэргээх зорилгоор энэхүү сонгон суралцах хичээлийг сүүлийн арав гаруй жил зааж зохих үр дүнд хүрч байгаа бөгөөд уг хичээлд зориулан бичсэн гарын авлага юм. Нэмэн засварласан хоёр дахь хэвлэл болно.

Хэвлүүлсэн газар: УБ., Ган Уран бичээл хэвлэлийн газар

Хэвлүүлсэн огноо: 2014/09/19

Хуудасний тоо: 96

Түлхүүр үг: #онцолбор ба дэвсвэр мэдээлэл #өгүүлбэр дэх үгийн байрлал #хэл зүйн дүрэм #орчуулгын эрэмбэ #орчуулгын хэлзүй


Бүтээл нэмсэн:С.Эрдэнэмаам