Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Шинжлэх ухаан техникийн нэр томьёоны стандарт боловсруулах онол арга зүйн зарим асуудалд
Монгол Алтайн нурууны Хархираа-Түргэний дэд мужийн ландшафт, экосистемийн зураглал
Geo-Ecological Assessment On Tourism And Recreational Capacity In Mongolia
Current issues of the GIS and Remote Sensing in the Secondary school of Mongolia
Ecosystem change of the Mоngol Altai mountain range
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ В ГОРАХ МОНГОЛЬСКОГО АЛТАЯ (НА ПРИМЕРЕ ЦАГААННУУРСКОГО БАССЕЙНА)
Газарзүйн сурах бичигт тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санаа тусгагдсан байдал
ЕБС-ИЙН ГАЗАРЗҮЙН СУРАХ БИЧИГ ДЭХ “МОНГОЛ ОРНЫ УУР АМЬСГАЛ” СУДЛАГДАХУУНД ТХБ-ЫН ҮЗЭЛ САНААГ ТУСГАСАН БАЙДЛЫГ ХАРЬЦУУЛАН СУДАЛСАН НЬ
Role Play’ and Task-Based Language Learning
Хэл соёлын шүтэлцээ
Implementation of a New Curriculum for the English Teacher Program at the National University of Education in Mongolia
Сэлбэ гол орчмын замгийн судалгааны дүнгээс /Х.Бадам хамтарсан/
ГИДЦГ-ын гар далавчтаны судалгаа
Сурлагын амжилтын чанарын үнэлгээ /физикийн жишээн дээр/
Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх чадвартай багш бэлтгэх арга зүйн асуудалд
Сургалтын үйл явцын тоон үнэлгээнд анализ хийх асуудал
Дуу авиа бүлэг сэдвийн арга зүйн асуудал
Гэрэл бүлэг сэдвээр мэдлэг бүтээлгэх арга зүйн асуудалд
Биелэгтний овгийн зарим ургамлын тоосны хэлбэрзүйн онцлог
2007 онд Говь-Алтай аймгийн нутагт хийгдсэн явуулын судалгааны дүнгээс
some aspect of education terminology and standardization
Сагсан бөмбөгчдийн хурдыг сайжруулах арга зүйн асуудал”
Өсвөрийн тамирчдын амжилтанд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг судалсан нь
МУБИС-ийн Биеийн тамирын бус ангийн оюутнуудын хурдны чанарт хийсэн судалгаа
Төгсөгчдийг хөгжүүлж, чадавхийг дээшлүүлэхэд тэнхмийн гүйцэтгэх үүрэг
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 64 65
>>