Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ЕБС-ИЙН ГАЗАРЗҮЙН СУРАХ БИЧИГ ДЭХ “МОНГОЛ ОРНЫ УУР АМЬСГАЛ” СУДЛАГДАХУУНД ТХБ-ЫН ҮЗЭЛ САНААГ ТУСГАСАН БАЙДЛЫГ ХАРЬЦУУЛАН СУДАЛСАН НЬ
Role Play’ and Task-Based Language Learning
Хэл соёлын шүтэлцээ
Implementation of a New Curriculum for the English Teacher Program at the National University of Education in Mongolia
Сэлбэ гол орчмын замгийн судалгааны дүнгээс /Х.Бадам хамтарсан/
ГИДЦГ-ын гар далавчтаны судалгаа
Сурлагын амжилтын чанарын үнэлгээ /физикийн жишээн дээр/
Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх чадвартай багш бэлтгэх арга зүйн асуудалд
Сургалтын үйл явцын тоон үнэлгээнд анализ хийх асуудал
Дуу авиа бүлэг сэдвийн арга зүйн асуудал
Гэрэл бүлэг сэдвээр мэдлэг бүтээлгэх арга зүйн асуудалд
Биелэгтний овгийн зарим ургамлын тоосны хэлбэрзүйн онцлог
2007 онд Говь-Алтай аймгийн нутагт хийгдсэн явуулын судалгааны дүнгээс
some aspect of education terminology and standardization
Сагсан бөмбөгчдийн хурдыг сайжруулах арга зүйн асуудал”
Өсвөрийн тамирчдын амжилтанд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг судалсан нь
МУБИС-ийн Биеийн тамирын бус ангийн оюутнуудын хурдны чанарт хийсэн судалгаа
Төгсөгчдийг хөгжүүлж, чадавхийг дээшлүүлэхэд тэнхмийн гүйцэтгэх үүрэг
Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх чадвартай багш бэлтгэх асуудалд
Үйлийн судалгааны арга зүй
Мэргэжлийн дидактик хичээлийн үйлийн судалгаа /байгаль шинжлэл заах арга зүйн жишээн дээр/
Мэргэжлийн дидактик хичээлийн технологийн нэгэн загвар
Analysis of democratic pedagogy in an undergraduate elementary science course in Mongolia
Туршилттай хичээлийн арга зүйг оюутан багшид эзэмшүүлэх нь
илтгэл
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 64 65
>>