Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Аэробик гимнастикчдын үсрэлтийн үзүүлэлтэд биеийн байрлал нөлөөлөх нь”
“Сонгодог бүжгийн дасгалууд үсрэлтэнд нөлөөлөх нь”
“Аэробик гимнастикаар хичээллэгч оюутан тамирчдын бие бялдар ба ур чадварын түвшин”
“Бялдаржуулах төвд хичээллэгчдийн хэрэгцээ сонирхолыг судалсан байдал”
Augmented Reality (Өргөжүүлсэн бодит байдал)
Онлайн сургалтанд оролцогч талуудын судалгаа
Nativelikeness
ХБШ-ийн ангийн оюутнуудын химийн хэл эзэмшсэн байдалд хийсэн судалгаа
---------------
<<
1 2 ... 58 59 60 61 62 63 64 65
>>