Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Chemical –technological Study on biological active compound preventing diabetes
Гадаад хэлний хичээлээр аман ярианд сургах асуудалд
Б.Энхтуяа
Л.Даваажаргал
ENHANCING MONGOLIAN EFL LEARNERS’ SPEAKING SKILL THROUGH MEANINGFUL REPETITION
Хөндлөн харьцуулалтын судалгаа Хөгжим - үнэр
Уламжлалт уях зангидах урлал
Уях зангидах урлалыг, бага боловсролын технологийн хичээлд тусгах боломжийг судлах нь
Монгол ахуй сэдэвт цаасан урлалаар оюутны бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь
Developing secondary level students’ reading comprehension using seven cognitive strategies
ЕБС-ийн багш сурагчдын харилцаан дахь эерэг сөрөг хандлагыг судалсан үр дүн
Багшийн имиж ахлах ангийн суралцагчдад нөлөөлж буйг судалсан нь
Англи хэлний харилцан ярианы хичээлийг явуулах нь
Хятад, Япон, Тайван, Монгол улсын их сургуулиудын мэргэжлийн англи хэлний сургалтын бодлого, онцлог, өнөөгийн хөгжил
Танхимын дискурсийн анализ
Экологийн хямралаас сэргийлэх хүчин зүйл
Азийн орнуудын мэргэжлийн англи хэлний өнөөгийн хөгжил
Дээд Боловсролын Салбарын Англи хэлний Бодлогын хэрэгжилтийг судалсан нь
Хүмүүний төлөвшил
Үг үү, утга уу...
Pragmatic methods of teaching
ESP teachers role: Improving student's speaking skill (MUST)
Гадаад хэлний үнэлгээний асуудалд
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 67 68
>>