Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Уламжлалт уях зангидах урлал
Уях зангидах урлалыг, бага боловсролын технологийн хичээлд тусгах боломжийг судлах нь
Монгол ахуй сэдэвт цаасан урлалаар оюутны бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь
Developing secondary level students’ reading comprehension using seven cognitive strategies
ЕБС-ийн багш сурагчдын харилцаан дахь эерэг сөрөг хандлагыг судалсан үр дүн
Багшийн имиж ахлах ангийн суралцагчдад нөлөөлж буйг судалсан нь
Англи хэлний харилцан ярианы хичээлийг явуулах нь
Хятад, Япон, Тайван, Монгол улсын их сургуулиудын мэргэжлийн англи хэлний сургалтын бодлого, онцлог, өнөөгийн хөгжил
Танхимын дискурсийн анализ
Экологийн хямралаас сэргийлэх хүчин зүйл
Азийн орнуудын мэргэжлийн англи хэлний өнөөгийн хөгжил
Дээд Боловсролын Салбарын Англи хэлний Бодлогын хэрэгжилтийг судалсан нь
Хүмүүний төлөвшил
Үг үү, утга уу...
Pragmatic methods of teaching
ESP teachers role: Improving student's speaking skill (MUST)
Гадаад хэлний үнэлгээний асуудалд
Language assessment and testing
Partnership for the future through Connectivity
Дорнод монголын бичээсийн судалгаа
The Issues of Teacher Development in Mongolia
浅析教学实践性行为的鉴定
Организаторские умения пщдагога в профессиональной деятеэльности ( на материале вуза) )
Management for the Physical Education
Боловсролын микро төлөвлөлт
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 64 65
>>