Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Improving Higher Education Curriculum in Mongolia: An Action Research Study in Progress
А.Бат-Очир
Оюутны бие даах ажлын үр дүнг сайжруулах бичил судалгаа
АНГЛИ ХЭЛНИЙ НЭГЭН СУРАХ БИЧГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АСУУДАЛД
"Англи хэлний бичих чадварыг хөгжүүлэхэд Facebook Group-г ашиглах боломж"
Some aspect of language policy and language assessment
Уламжлалт болон цахим үнэлгээний асуудал
Англи хэлний сурах бичгийн үнэлгээний асуудал
МАЛЧДЫН АЖ АМЬДРАЛЫГ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛГОН ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ, АРГА ЗАМ
Монголын хэвлэлийн зөвлөлийн ёс зүйн гомдол шийдвэрлэлтэд хийсэн ажиглалт
МУБИС-ийн Багшийн сургуулийн багш нарын цаг ашиглалтын судалгаа
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
“Геометрийн бодлого бодох чадварыг байгуулах бодлогоор дэмжих нь”
“БАГА БОЛОВСРОЛЫН БАГШИЙН МАТЕМАТИКИЙН ОЛИМПИАДАД ОРОЛЦСОН БАЙДАЛД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН НЬ”
Геометрийн Агуулгын хүрээнд Бага, Дунд боловсролын Залгамж Холбоог Анхаарах нь
Математик дидактикийн зарим асуудал, шийдэл
Хэлний түвшин тогтоох үнэлгээ ба сорилго боловсруулах зарим асуудал
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 64 65
>>