Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Дидактик хэрэглэгдэхүүнд суурилан хтчээлийг үр дүнтэй зохион байгуулах боломжийг судалсан нь
Оюутны бие даалтын ажлын гүйцэтгэл ба үнэлгээнд хийсэн ажиглалт дүгнэлт
Бага боловсролын байгалийн ухааны агуулгад хийсэн шинжилгээ, шийдэл
Компьютер хэлшинжлэл ба нэр томьёоны цахим сан үүсгэх нь
Түгээмэл хэлзүй ба нэр томьёоны стандартчилалын асуудал
Нэр томьёоны болон корпус төлөвлөлтийн асуудал
K.V. Ramaswamy: Labour, Employment and Economic Growth in India
Энэтхэгт хүртээмжтэй өсөлт төдийлөн биелэлээ олоогүй байна /Дэлхийн Эдийн Засгийн Форумын тайлан/
“Хэвлэлийн дизайны торон байгуулалт ба дизайны 4 үндсэн зарчим”
Оюутан бие даах ажилдаа өөрийн үнэлгээ хийх арга зүй
Оюутны бие даан суралцах чадварт үнэлгээний рубрикийн нөлөөллийг судалсан нь
Багшлан суралцах загварын хэрэгжилт, үр дүн
Магистрант-оюутнуудын цахим эх сурвалжийн мэдээллийг ашиглаж буй байдлыг судалсан нь
Монгол өмнөд хил орчмын нутаг дэвсгэрийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл, орон зайн төлөвлөлт
Сургалтын үйл явцын тоон үнэлгээнд анализ хийх асуудал
Төгсөгчдийг хөгжүүлж, чадавхийг дээшлүүлэхэд тэнхмийн гүйцэтгэх үүрэг
Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх чадвартай багш бэлтгэх асуудалд
Мэргэжлийн дидактик хичээлийн технологийн нэгэн загвар
Монгол Алтайн нурууны геоботаникийн судалгааны зарим үр дүн (Мөнххайрханы БЦГ-ын жишээн дээр)
Монгол Алтайн нурууны уур амьсгалын өөрчлөлт, мөстлөгийн судалгааны үр дүн
Яруу найргийн орчуулгын уран чанарын асуудалд
Ерөнхий боловсролын салбар дахь төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн асуудалд
Сурах бичгийн хуудаснаас Ж. Дашдондогийг сураглахад...
Багшийн яриан дахь хэлний болон хэлний бус хэрэглэгдэхүүнээс үүдсэн эргэцүүлэмж
Хэлшинжлэлийн хичээлийг англи хэл дээр зааж буй туршлагаас
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>