Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Суралцагчийн сурлагын ахицыг үнэлэх нэгэн аргачлал, туршилт, үр дүн.
Үнэлгээг вэбэд суурилж хийх туршилтын үр дүн
Developing secondary level students’ reading comprehension using seven cognitive strategies
Азийн орнуудын мэргэжлийн англи хэлний өнөөгийн хөгжил
Pragmatic methods of teaching
Partnership for the future through connectivity- Mongolian education system
PowerPoint presentation as a learning tool to improve EFL student’s English language skills
АМЬД БА АМЬГҮЙ БАЙГАЛИЙН ХОЛБОО ХАМААРЛЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТЫН СУДАЛГАА
Analysis on the criteria of innovate test to determine physical development level of preschool children
Эртний зураг дүрслэл хүүхдийн бүтээлд
Монгол хүүхдийн бүтээлийн дүр дүрслэлийн онцлогийг эртний зураг дүрслэлтэй харьцуулан судалсан нь
Дээд боловсрол дахь багшлахуйн менежмент
Биеийн тамирын боловсрол дахь микро түвшний бодлогын хэрэгжилт
Вьетнамын англи хэлний сургалтын түүх, өнөөгийн байдал
Орос хүний овог, нэрийг зөв хэрэглэх тухай асуудалд
How to improve speaking for young learners
How to improve speaking for young learners
Sorption mechanism of heavy metal ions PSTM-3T poymer as revealed by experiments and theoretical calculations
Мэргэжлийн этгээд үг хэллэгийн хэрэглээний асуудал
Мэргэжилийн этгээд үгийн хэрэглээний асуудал
семинарын үр өгөөжийг дээшлүүлэх асуудалд
“Youth & Climate Change Education''
Нэр томьёоны бодлого ба стандартчилал
---------------
<<
1 2 3 4 5 6
>>