Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Геронтологи ба гериатрийн боловсрол: Хүн ам зүйн шилжилтийн эрин дэх боловсролын шинэ загварууд
Оюутан-багшийн чадврын техинологийн дадлагын хүрээнд судлах нь
Багшийн имидж
“ ХИЧЭЭЛИЙН СУДАЛГАА ЯМАР АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ ВЭ?”
Монгол орны томоохон агуйнуудыг аялал жуулчлалд ашиглах боломж
ЧАНАРТАЙ ДАДЛАГА - ОЮУТНЫ УР ЧАДВАР
Сурагчдын зохиомжлох үйлийн баримжааг хөгжүүлэх арга зүйн хувилбар
"Залуу багш нарын ажлын байран дээрээ өөрийгөө хөгжүүлэх боломж"
Зураг дүрслэл – бичиг үсэгтэй шүтэлцэхүйн үндсэнд тулгуурлан зохиомжлох үйлийн баримжааг хөгжүүлэх нь
"Цагаан толгойн багшлах дадлагын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь"
Сэдвийн боловсруулалт хийх арга зүй
багшийн ёс зүй
Уран зохиолын бичлэг дэх аман тооллын дүрслэл
Суралцагчийн хөгжлийн зарим асуудалд
Багшийн ажлын байрандаа хөгжих боломж
Сүүлийн үеийн хүүхдийн уран зохиолын төрх, өнгө аяс
Багш мэргэжлийн сонголтын сэдлийн суралцах чадварын түвшинтэй холбон судалсан дүнгээс
6 настай суралцагчийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдал
Бүтээлч сэтгэлгээний арга нь хүүхэд нэг бүрийн хөгжилд нөлөөлөх нь
Баган ангийн 6-8 насны хүүхдийн эрүүл мэнд, чийрэгжилтийн түвшинг судлах нь
Багш бүрийн ажил хэрэгч, харилцааны чадварыг хөгцүүлэх нь
Багш бүрийн ажил хэрэгч, харилцааны чадварыг хөгцүүлэх нь
Англи хэл сурахад эх хэлний мэдлэг нөлөөлөх нь
Хот мандал
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19 20
>>