Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Сонгодог бүжгийн дасгалууд үсрэлтэнд нөлөөлөх нь”
“Бялдаржуулах төвд хичээллэгчдийн хэрэгцээ сонирхолыг судалсан байдал”
Augmented Reality (Өргөжүүлсэн бодит байдал)
Онлайн сургалтанд оролцогч талуудын судалгаа
ХБШ-ийн ангийн оюутнуудын химийн хэл эзэмшсэн байдалд хийсэн судалгаа
---------------
<<
1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 20
>>