Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны бие даах ажлын үр дүнг сайжруулах бичил судалгаа
"Англи хэлний бичих чадварыг хөгжүүлэхэд Facebook Group-г ашиглах боломж"
Монголын хэвлэлийн зөвлөлийн ёс зүйн гомдол шийдвэрлэлтэд хийсэн ажиглалт
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
Н.Түвшинлхагва
Геометрийн Агуулгын хүрээнд Бага, Дунд боловсролын Залгамж Холбоог Анхаарах нь
Математик дидактикийн зарим асуудал, шийдэл
Бага боловсролын хүн байгаль ба арга зүй
Зета 2-ийн хялбар тооцоолол
ХХ ЗУУНЫ ҮЗЭГДЭЛ БОЛОХ ДИЗАЙНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ БА МӨН ЧАНАР
Бага насны хүүхдийн хөгжилд хөгжмийн боловсролын нөлөө
Чихрийн шижин өвчнөөс сэргийлэх биологийн идэвхит БИН5 бэлдмэлийн фармакологи судалгааны дүн
Сөд өвсний химийн найрлагийн судалгаа
Гадаад хэлний хичээлээр аман ярианд сургах асуудалд
Б.Энхтуяа
Л.Даваажаргал
Хөндлөн харьцуулалтын судалгаа Хөгжим - үнэр
Англи хэлний харилцан ярианы хичээлийг явуулах нь
Хятад, Япон, Тайван, Монгол улсын их сургуулиудын мэргэжлийн англи хэлний сургалтын бодлого, онцлог, өнөөгийн хөгжил
Танхимын дискурсийн анализ
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18 19
>>