Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МХХТ-ийн цогц чадамжийг үнэлэх арга зүй, үр дүн
Оюутны бие даалтыг хэмжих боломж
Шинжлэн судлах арга зүй ба хичээлийн судалгаа
АНГЛИ ХЭЛНИЙ НЭГЭН СУРАХ БИЧГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АСУУДАЛД
Уламжлалт болон цахим үнэлгээний асуудал
Англи хэлний сурах бичгийн үнэлгээний асуудал
ТХБ-ийн үзэл санаанд Суурилсан Хичээлд Сэтгэл зүйн Дүн Шинжилгээ
Чихрийн шижин өвчнөөс сэргийлэх БИН5 бэлдмэлийн бүрэлдэхүүн ургамалын DPPH чөлөөт радикал дарангуйлах идэвхийн судалгаа
Уламжлалт уях зангидах урлал
Дорнод монголын бичээсийн судалгаа
2015 оны “БАЛДОРЖ” шагналт бүтээлүүдийн “өнгийг сонжихуй”
2015 оны “БАЛДОРЖ” шагналт бүтээлүүдийн “өнгийг сонжихуй”
Багшийн сургуульд элсэгчдийн математик боловсролын төвшин
Монгол бичгийн хэлний үгийн язгуур үндсийг тогтоолгох аргазүйн асуудалд
Хичээлийн бэлтгэл судалгааг хэрэгжүүлж ээлжит хичээлийг төлөвлөсөн нь
Агуулгын судалгаа хийх аргазүйн асуудалд
Шинжлэх ухаан техникийн нэр томьёоны стандарт боловсруулах онол арга зүйн зарим асуудалд
Хэл соёлын шүтэлцээ
Сэлбэ гол орчмын замгийн судалгааны дүнгээс /Х.Бадам хамтарсан/
Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх чадвартай багш бэлтгэх арга зүйн асуудалд
2007 онд Говь-Алтай аймгийн нутагт хийгдсэн явуулын судалгааны дүнгээс
Туршилттай хичээлийн арга зүйг оюутан багшид эзэмшүүлэх нь
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>