Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
А.Бат-Очир
Some aspect of language policy and language assessment
МАЛЧДЫН АЖ АМЬДРАЛЫГ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛГОН ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ, АРГА ЗАМ
МУБИС-ийн Багшийн сургуулийн багш нарын цаг ашиглалтын судалгаа
“Геометрийн бодлого бодох чадварыг байгуулах бодлогоор дэмжих нь”
“БАГА БОЛОВСРОЛЫН БАГШИЙН МАТЕМАТИКИЙН ОЛИМПИАДАД ОРОЛЦСОН БАЙДАЛД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН НЬ”
Хэлний түвшин тогтоох үнэлгээ ба сорилго боловсруулах зарим асуудал
Using plickers as a tool for formative assessment
“Дизайны боловсролын инновацийн хөгжлийн хөгжлийн чиг хандлага”
Chemical –technological Study on biological active compound preventing diabetes
ENHANCING MONGOLIAN EFL LEARNERS’ SPEAKING SKILL THROUGH MEANINGFUL REPETITION
Уях зангидах урлалыг, бага боловсролын технологийн хичээлд тусгах боломжийг судлах нь
Монгол ахуй сэдэвт цаасан урлалаар оюутны бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь
ЕБС-ийн багш сурагчдын харилцаан дахь эерэг сөрөг хандлагыг судалсан үр дүн
Багшийн имиж ахлах ангийн суралцагчдад нөлөөлж буйг судалсан нь
ESP teachers role: Improving student's speaking skill (MUST)
Management for the Physical Education
Боловсролын микро төлөвлөлт
Сургалтын практик үйлд хийсэн ажиглалт, дүгнэлт, загварчлах санаа
How does leaderrship influece of student learning success: Leadership competemcy for lecturers
Багшийн үнэлгээний аргазүйн шинэчлэл, боит байдал
БАГШИЙН СУРГУУЛЬД ЭЛСЭГЧДИЙН БАЙГАЛЬ ШИНЖЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНГ ТОГТООХ НЭГЭН ОРОЛДЛОГО
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 13
>>