Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Математик мэдээлэл зүйн багш мэргэжлээр төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн төлөв байдлыг судалсан нь
Дээд боловсролын шинэчлэл ба багшийн хөгжил
Номын тэмдэглэл хөтлөх арга зүйн өнөөгийн байдалд хийсэн анализ
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүйн туршилт, үр дүн
Сургалтын хэрэглэгдэхүүнд суурилсан портфолио боловсруулах арга зүй
ТХБ-ын үзэл санааг ээлжит хичээлийн төлөвлөлтөд тусгасан нь
Орчуулгыг хэл шинжлэлийн үүднээс үзэх нь
ESP teachers role: improving students' speaking skills
Насжилтын эмзэг байдлыг даван туулахад Монголын бурханы шашны байгууллагуудын үзүүлж буй нөлөө
Монгол улс дахь Буддын шашны нийгмийн ажлыг судалсан нь
Орос-Монголын хэвлэлийн хорооны түүхийг тодруулах асуудалд
Ч.ЛОДОЙДАМБЫН ЗОХИОЛ ДАХЬ ЭРДЭМТНИЙ ДҮР
Problems in terminology of educational study
Хэлний бодлого ба гадаад хэлний боловсролын чанар, үр дүн
А.Бат-Очир
Some aspect of language policy and language assessment
МАЛЧДЫН АЖ АМЬДРАЛЫГ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛГОН ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ, АРГА ЗАМ
МУБИС-ийн Багшийн сургуулийн багш нарын цаг ашиглалтын судалгаа
“Геометрийн бодлого бодох чадварыг байгуулах бодлогоор дэмжих нь”
“БАГА БОЛОВСРОЛЫН БАГШИЙН МАТЕМАТИКИЙН ОЛИМПИАДАД ОРОЛЦСОН БАЙДАЛД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН НЬ”
Хэлний түвшин тогтоох үнэлгээ ба сорилго боловсруулах зарим асуудал
Using plickers as a tool for formative assessment
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13 14
>>