Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Some aspect of language policy and language assessment

Илтгэсэн хурлын нэр: Хэл соёлын солбилцол ОУЭШХ

Илтгэгч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-05-13

Илтгэлийн хураангуй: ыбө

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн