Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Нэр томьёоны болон корпус төлөвлөлтийн асуудал

Илтгэсэн хурлын нэр: Мэдлэгт суурилсан технологи -2014 (ШУТИС)

Илтгэгч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-16

Илтгэлийн хураангуй: ах

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн