Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ХХ ЗУУНЫ ҮЗЭГДЭЛ БОЛОХ ДИЗАЙНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ БА МӨН ЧАНАР

Илтгэсэн хурлын нэр: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Илтгэгч:  М.Уранмандах

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-01-18

Илтгэлийн хураангуй:

ХХ ЗУУНЫ ҮЗЭГДЭЛ БОЛОХ  ДИЗАЙНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ БА МӨН ЧАНАР

Ухамсар нь оюун ухаан, тархины үйл ажиллагаа ба судлах шинжлэх, дүн шинжилгээ хийхэд хэрэгтэй. Анхны тодорхойлолтод мэдрэмжийн тухай дурдаагүй нь хангалтгүй аж. Харамсалтай нь мэдрэмжийг ямар нэг үйл явц, эсвэл арга барил, чадвартай адил тодорхойлоход хэцүү. Тэр тусмаа түүний нөлөө дизайнд хангалттай их байхад ....

 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #дизайны нэр томъёо #дизайны мэргэжил #дизайны хөгжил #мэдрэмж #дизайны тодорхойлолт
Илтгэл нэмсэн: М.Уранмандах