Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутан чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: ДИС-ЭШХ

Илтгэгч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран илтгэгч: [Д.Алтанзаяа:K.NS09]

Илтгэсэн огноо: 2014-05-22

Илтгэлийн хураангуй: Оюутан залуус чөлөөт цагаа хэрхэн өнгөрүүлж буйд дүн шинжилгээ хийх. 

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #багш #Оюутан

Илтгэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа