Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлний хичээлийн бие даалтын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлгээний рубрик боловсруулан, хэрэглэж байгаа туршлага

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсролын үнэлгээ

Илтгэгч:  Ц.Оюунчимэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-05-03

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #үнэлгээний зорилго #үнэлгээний сөрөг нөлөө #рубрик #боловсролын үнэлгээ #өөрийн үнэлгээ #сурах хэрэгцээ

Хавсаргасан файл:

Үнэлгээ рубрик 2016 04 01;


Илтгэл нэмсэн: Ц.Оюунчимэг