Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МХТ багшийн хөгжилд нөлөөлөх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: АРБС

Илтгэгч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-05-16

Илтгэлийн хураангуй: МХТ багшийн хөгжилд нөлөөлөх. 

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #МХХТ #Багш

Илтгэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа