Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Designing Secondary School English Language Teachers’ Teaching Certification Program Curriculum

Илтгэсэн хурлын нэр: NAFSA 2017

Илтгэгч:  Б.Лхасүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-05-31

Илтгэлийн хураангуй:


It proposes an ideal model for Curriculum Design for three different groups of English language teachers: 1-year, 5-years and 10-years teaching experience in the teaching license program in Mongolia.

 

This paper proposes an ideal model for Curriculum Design for three different groups of English language teachers (ELTs): 1-year, 5-years and 10-years teaching experience in the teaching license and certification program in Mongolia.

 

Илтгэлийн төрөл: Гадаадад зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #Content competency #leadership and management skills #pedagogical skills

Илтгэл нэмсэн: Б.Лхасүрэн