Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“БАГА БОЛОВСРОЛЫН БАГШИЙН МАТЕМАТИКИЙН ОЛИМПИАДАД ОРОЛЦСОН БАЙДАЛД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН НЬ”

Илтгэсэн хурлын нэр: “Боловсролын судалгаа-инновацийн хөгжил”

Илтгэгч:  Б.Хадбаатар

Хамтран илтгэгч: [Д.Энхцэцэг:T.MS01]

Илтгэсэн огноо: 2015-05-15

Илтгэлийн хураангуй: БАГА БОЛОВСРОЛЫН БАГШИЙН МАТЕМАТИКИЙН ОЛИМПИАДАД ОРОЛЦСОН БАЙДАЛД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН НЬ” 

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Хадбаатар