Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшийн арга зүйн шинэчлэл

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-КМТС

Илтгэгч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран илтгэгч: [Д.Батзаяа:K.NS08],[Д.Алтанзаяа:K.NS09]

Илтгэсэн огноо: 2012-04-20

Илтгэлийн хураангуй: Багшийн арга зүйн шинэчлэл

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #сургалтын технологи #багш

Илтгэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа