Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Геометрийн бодлого бодох чадварыг байгуулах бодлогоор дэмжих нь”

Илтгэсэн хурлын нэр: Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын асуудал шийдэл

Илтгэгч:  Б.Хадбаатар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-01-16

Илтгэлийн хураангуй:

Мэдлэгийг ашиглаж чадаж байгаа нь сайн хэрэг боловч түүнийг бүтээхийг хичээх, батлагдсаныг ашигладаг биш, шинийг бүтээж өөрсдийн хэмжээнд бага ч гэсэн  нээлт хийдэг байх нь илүү үнэ цэнтэй гэсэн санааг дэмжих нь зүйтэй. Сурагчид геометрийн байгуулах бодлогуудыг асуудал шийдвэрлэх аргын тусламжтайгаар бодох явцдаа  өөрийн хувьд өчүүхэн боловч нээлт хийх замаар шинэ мэдлэг бүтээж болох юм гэсэн санааг энэ өгүүллээрээ дэвшүүлэх гэсэн юм.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Хадбаатар