Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Түгээмэл хэлзүй ба нэр томьёоны стандартчилалын асуудал

Илтгэсэн хурлын нэр: Ноам Хомски ба орчин цагийн хэлшинжлэл ШУТИС-ХБС

Илтгэгч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-03-28

Илтгэлийн хураангуй: өх

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн