Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Өмч хамгаалах комисс<

Зохиогч:   Б.Оюун-Эрдэнэ

Хамтран оролцогч:

Эхэлсэн огноо: 2014-09-16

Дууссан огноо: 2011-09-19

Ажлын хэсгийн төрөл: Бүрэлдэхүүн сургуулийн захиралын тушаалаар ажилсан

Товч тайлбар: Өмч хамгаалах комисст ажиллах тушаал гарсан.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Ажлын хэсэгнэмсэн: Б.Оюун-Эрдэнэ